Vink aan op wie dit incident betrekking heeft (minimaal één optie kiezen)*
Vink één of meerdere mogelijke oorzaken aan*
Organisatorisch:
Denk hierbij aan protocollen, richtlijnen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, overdracht binnen afdeling, overdracht tussen afdelingen, communicatie, overleg op afdeling, opdracht van arts/deskundige, dossiervoering of planning.
Technisch:
Denk hierbij aan apparatuur, hulpmiddelen, onderhoudsplannen, bediening, handleidingen, instructie, accommodatie, infrastructuur of netwerk.
Medewerker:
Denk hierbij aan deskundigheid, ervaring, ingewerkt zijn, zorgvuldigheid, oplettendheid, ervaren werkdruk, draagkracht, collegialiteit, dilemma of veiligheid.
Cliënt:
Denk hierbij aan fysieke conditie, psychische conditie, onbekende individuele risico’s, therapietrouw, inrichting appartement, autonomie of indicatiestelling.